• Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en de verhuurder en/of het boekingskantoor anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
 • Binnen twee weken na de boeking moet het huurcontract/bevestiging worden teruggestuurd en de aanbetaling worden overgemaakt. Gebeurt dit niet binnen deze termijn, dan vervalt de reservering.
 • Bij boeking dient 25% van de totale huurprijs te worden aanbetaald. De boeking is definitief wanneer de betaling op het opgegeven rekeningnummer is ontvangen. Vergeet niet het boekingsnummer te vermelden.
 • Na de aanbetaling dient u het resterende bedrag uiterlijk 6 weken voor de aankomstdatum van de huurperiode te hebben voldaan. Vergeet niet het boekingsnummer te vermelden.
 • Als u niet tijdig heeft betaald, zenden wij u een kosteloze betalingsherinnering, waarin u (de reiziger) een termijn van 14 kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Wij houden het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen en eventueel reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
 • Wordt er binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode geboekt, dan dient u het volledige bedrag binnen 6 dagen te voldoen op het opgegeven rekeningnummer.
 • Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kunnen wij naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende kosten in rekening brengen.
 • Annuleringskosten bedragen €50,-
 • Bij annulering 8 weken voor aanvang van de overeengekomen verhuurperiode wordt 25% van het totaalbedrag gerestitueerd + 100% annuleringskosten.
 • Bij annulering 6 weken voor aanvang van de overeengekomen verhuurperiode wordt 50% van het totaalbedrag gerestitueerd + 100% annuleringskosten.
 • Bij annulering 4 tot 2 weken voor aanvang van de overeengekomen verhuurperiode wordt 25% van het totaalbedrag gerestitueerd + 100% annuleringskosten.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de overeengekomen verhuurperiode vindt er géén restitutie plaats +100% annuleringskosten.
 • Een reis- en annuleringsverzekering wordt beslist aangeraden!
 • Bij vertrek eerder dan overeengekomen, ongeacht oorzaak of aanleiding, kan er geen aanspraak worden gemaakt op volledige of gedeelte restitutie van de huursom en kosten voor eindschoonmaak, elektra gas en water.
 • De waarborgsom van €100,- wordt binnen 7 dagen na verblijf teruggestort, met eventuele inhouding in verband met de door huurder veroorzaakte schade die moet worden hersteld bij noodzakelijke vervanging en/of door schade ontstane waardevermindering.
 • De huurder is altijd aansprakelijk voor geleden schade. Wanneer de waarborgsommen daarvoor ter dekking van de schade niet toereikend zijn, zal de huurder bovenop de genoemde waarborgsommen de totale kosten van deze schade moeten vergoeden. In dit soort gevallen kan er een beroep gedaan worden op de eigen WA-verzekering of eventuele reisverzekering.
 • Water- en energiekosten zijn bij de prijs inbegrepen.
 • U hoeft geen toeristenbelasting en geen reserveringskosten te betalen.
 • Niet bij de huurprijs inbegrepen zijn: Extra bed- bad- en keukenlinnen (de linnenpakketten zijn afzonderlijk bij te boeken).

 

 

 

 

Bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing van 1-5-2018 tot heden. 

(aangepast op 30-4-2018)