Algemene voorwaarden

Het is verstandig om deze voorwaarden aandachtig te lezen. Zowel u als de verhuurder, vinden hierin de rechten en plichten. Middels uw reservering bij de verhuurder, bevestigt u met deze voorwaarden akkoord te gaan.

1      Reserveren

Via internet kunt u een aanvraag indienen voor de huur van het vakantiechalet en een bepaalde periode. Een uiteindelijke reservering van het chalet geschiedt altijd schriftelijk. Deze manier van reserveren is voor u en de verhuurder bindend. De verhuurder zal de reservering binnen 24 uur na de datum van de aanvraag per e-mail bevestigen en factureren. Bent u binnen 24 uur na de aanvraag niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging, tevens factuur, dan dient u altijd contact op te nemen met de verhuurder.

Het vakantiechalet is alleen bedoelt voor recreatieve doeleinden.

2      Prijzen

Aan de prijzen op onze website kunnen geen rechten worden ontleend. De verhuurder behoudt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen. Bij reservering wordt u de juiste prijs medegedeeld. De uiteindelijke op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend.

3      Betaling

Bij reservering wordt u 25% van de huursom in rekening gebracht. Betaling hiervan dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, vermeld op de bevestiging/factuur. Het restant van het reserveringsbedrag, moet uiterlijk 6 weken voor uw aankomst in ons bezit zijn. Bij reservering binnen 6 weken voor aanvang van uw verblijf, moet het gehele bedrag ineens voldaan worden. Bij niet tijdige of onvolledige betaling is de verhuurder gerechtigd de reservering te annuleren. De verhuurder stuurt u hiervan een schriftelijke bevestiging per e-mail. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald!

4      Waarborgsom

U dient een waarborgsom te betalen van € 100,00. De kosten van eventuele schade in en aan het gehuurde chalet of de inrichting daarvan veroorzaakt door de huurder, één van diens medehuurders, of één van diens gasten worden in mindering gebracht op de borgsom. Als er geen schade is veroorzaakt wordt uw borgsom teruggestort, binnen 7 dagen na uw vertrek.

5      Annulering

Bij annulering gelden de volgende voorwaarden.

 Annulering: Terugbetaling:
Minder dan 8 weken voor aankomst Ontvangt u 75 % van de totale huursom + 100% annuleringskosten
Minder dan 6 weken voor aankomst Ontvangt u 50 % van de totale huursom + 100% annuleringskosten
Minder dan 4 weken voor aankomst Ontvangt u 25 % van de totale huursom + 100% annuleringskosten
Minder dan 2 weken voor aankomst Vindt er géén restitutie plaats + 100% annuleringskosten

Annuleringen dienen zowel telefonisch als schriftelijk aan de verhuurder doorgegeven te worden. Direct na ontvangst van de annulering stuurt de verhuurder een annuleringsbevestiging/nota. Verhuurder heeft recht verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen of te verrekenen met een eventuele aanbetaling. Indien door enige omstandigheid de verhuurder genoodzaakt wordt tot annulering van de reeds gereserveerde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief, of bij het niet kunnen aanbieden, zal de verhuurder binnen 7 werkdagen het reeds door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag. De verhuurder adviseert u om een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit kan bij elke willekeurige verzekeringsmaatschappij afgesloten worden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

6      Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan, hond(en) alleen in overleg. Dit geldt ook voor hulp- en blindengeleidehonden.

7      Zorg voor chalet en omgeving

Het gehuurde vakantiechalet dient met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust van de omgeving. Indien de huurder zich niet als een goede huurder gedraagt of ernstige hinder of last veroorzaakt voor zijn omgeving, kan hem de verdere toegang tot het vakantiechalet en het resort worden ontzegd, zonder aanspraak op restitutie van de huursom. Indien de huurder onverhoopt schade toebrengt aan het gehuurde chalet en/of inventaris, dient dit onmiddellijk aan de verhuurder gemeld te worden. De daarmee verband houdende reparatie- en /of vervangingskosten dienen onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed.

De huurder is aansprakelijk voor de door hem/haar of door medehuurders en eventuele bezoekers veroorzaakte schade, ook indien deze na vertrek geconstateerd wordt.

8      Water, gas en elektra

De prijzen die de verhuurder aanbiedt zijn inclusief water-, gas- en elektraverbruik.

9      Maximaal aantal personen

De beschrijving op de site vermeldt het maximale aantal personen dat in het chalet mag overnachten. Dit aantal kan in geen geval overschreden worden, tenzij u schriftelijke toestemming heeft van de verhuurder. Bij overschrijding kan de huurder de verdere toegang tot het vakantiehuis worden ontzegd, zonder aanspraak op restitutie van de huursom.

10  Aankomst en vertrek

Het vakantiechalet kunt u vanaf 15.00 tot 19:00 uur betrekken en dient op de dag van vertrek het vakantiechalet uiterlijk om 10.00 uur te verlaten. Andere tijden kunnen alleen in overleg met de verhuurder geaccepteerd worden. Tijdens uw verblijf dient u het vakantiechalet zelf schoon te houden. Het vakantiechalet dient altijd bezemschoon te worden opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren schoon in de kasten.

11  Overige kosten

De verhuurder brengt u verplichte eindschoonmaakkosten van € 50,00 in rekening. Deze is bij de totale prijs inbegrepen maar staan apart vermeld op uw factuur. De verhuurder berekent u een borgsom van € 100,00 tenzij anders aangegeven. Deze wordt na aftrek van eventuele schade per bank terugbetaald, na controle door de beheerder. Bij eventuele schade zal de verhuurder de huurder per e-mail hierover informeren.

Bij annulering door de reiziger kan de verhuurder €50,- annuleringskosten in rekening brengen.

12  Aansprakelijkheid

De verhuurder draagt geen aansprakelijkheid voor:

  • diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in een door u gehuurde vakantiechalet;
  • het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen van stroom en/of water;
  • eventuele bouwactiviteiten in de omgeving van het gehuurde object.
  • In het (vroege) voorseizoen en in het (late) naseizoen kan de campingeigenaar genoodzaakt zijn om niet alle voorzieningen, zoals zwembad, animatie, winkels of bemande receptie, volledig beschikbaar te stellen of om deze zelfs geheel gesloten te houden zonder ons hierover te informeren. Wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor gewijzigde omstandigheden tijdens het vakantieseizoen.

13  Klachten

Mocht de huurder onverhoopt klachten hebben tijdens diens verblijf, dan dient dit altijd aan de verhuurder te worden doorgegeven. Via overleg zal dan getracht worden de klachten zo snel mogelijk en goed mogelijk op te lossen. Kan een en ander toch niet naar tevredenheid van beide partijen worden geregeld, dan dienen de klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de huurperiode, schriftelijk te worden bevestigd en toegelicht aan de verhuurder.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor zelfstandig ondernomen acties door de huurder, zoals het aanvaarden van een ander huurhuis of hotel. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.

14  Wijziging van de voorwaarden

Wilsumerbergechalet (Marco van der Kraan) behoudt zich het recht voor bovenbestaande voorwaarden te wijzigen. Laatst aangepast december 2019.